PIERWSZY MANIFEST REWOLUCJII FILOZOFOKRATYCZNEJ

PIERWSZY MANIFEST REWOLUCJII FILOZOFOKRATYCZNEJ

rewolucja filozofokratyczna winna nastąpić by zmienić bieg dziejów świata zachodniego i wschodu. Winniśmy my filozofowie orzez jednogłośnie konieczność zdania całej władzy z ręki polityków w ręce filozofów starożytnych. Bo chcemy nawiązać do antyku – GRECJII NASZEJ KOLEBKII i do wchodu indii ,buddyzmu i ich filozofii. Będziemy wspólnie ze wschodem rządzić i dzielić na pół nasz upadający i umierający świat by ożywić go tchnieniem dawnej mądrości i cnoty. W pogardzie mamy chrześcijaństwo i religie żydowskie ABRAHAMICZNE (od której pochodzi ISLAM I CHRZEŚCIJANŚTWO) jako jedna wielka manipulacja i spisek przeciwko wolności ,cnocie ,rozumowi. Wprowadzeni w obłęd ,wojny ,kłamstwa ,oddawanie czci młodsszym bogom którzy zeszli być może kiedyś FORMUŁUJEMY JAKO WSPÓLNĄ RELIGIE DNIA I NOCY tj WIARĘ W WIELKIEGO OGRODNIKA który nigdy tu nie zszedł i nie zniżył się przed małymi którzy mieli swe interesy co opisuje machlojki BILBIJNE NARODU IZRAELITÓW którzy niszczyli EGIPT,BABILONIE i RZYM poprzez chrześcijaństwo. MÓWIĄ ŻE WIERZĄ W JEDNEGO BOGA A CZCZĄ JAHWEGO ,trójce i innych . WIELKI OGRODNIK JEST OJCEM BOGÓW ,siewcą ,panem pra kosmicznym ,to co o nim wiemy POWIE NAM FILOZOFIA SOKRATEJSKA IDEALNA .Samą filozofie kodyfikujemy jako sokratejską której sposób ,metody uprawiania uważamy za wzorowe i klasyczne NA CZYM WYCHOWAŁY SIĘ POKOLENIA ZDROWYCH GREKÓW I RZYMIAN. Miłujemy prawdę ,uznając ją z jedną z trzech najważniejszych ideii PRAWDY ,DOBRA I PIĘKNA których tyczy się IDEALISTYKA – nauka o ideach. FILOZOFIA jest więc nauką idealną ,najwyższą ,najlepszą i da nam odpowiedź na to co jest po tamtej stronie i kto . I ONA OPOWIE NAM PIĘKNE PIEŚNI o ideach ,starszych bogach ,wielkim ogrodniku (DZIEŃ) I BACHUSIE – STARYM DIABLE Z AZJII – sile ciemności którą ma reprezentować reformując satanizm który jest plugawym żydowskim wynazlazkiem. BACHUS MA SWE WINNICE GDZIE JEST ROCK N ROLL ,DRUGI I GRECKIE ŚWIĄTYNIE DLA NIEGO. WIELKI OGRODNIK czczony winien być W SZKLANYCH DOMACH , PAŁACACH Z KRYSZTAŁU gdzie jest muzyka tworzona dla boga z miłości do niego . ZNAJDZIEMY JĄ W XX WIEKU. Stoimy więc przed koniecznością reformy rządów ,religi ,nauki którą podzielić chcemy na IDEALNĄ I MATERIALNĄ . O materialnych naukach powiemy tylko za Heraklitem PANTHA REII ! nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki a kto wchodzi na tego nowe wody napływają. NIE DA SIĘ ŻADNEJ PRAWDY O MATERII USTALIĆ . PRAWDA MA SIEDZIBĘ WŚRÓD IDEII.

POLITYKÓW WIĘC JEDNĄ RĘKĄ ODSUNIEMY WSZYSTKICH raz na zawsze by przestali głupio rządzić. NAJLEPSZE GŁOWY WYCHOWANE NA GRECJII I RZYMIE BĘDĄ NAM PRZEWODZIĆ I ZMIENIAĆ WSZYSTKO TAK BYŚMY NAWIĄZALI DO ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO. Z GROBÓW WSTANĄ OKTAWIAN AUGUST ,MAREK AURELIUSZ ,PERYKLES, AGAMEMNON ,ODYSEUSZ I WYPRAWIMY SIĘ ZNÓW PO ZŁOTE RUNO Z ARGONAUTAMI ,PÓJDZIEMY ŚLADEM ODYSA ,POMOŻE NAM PROMETEUSZ ODDAMY CZEŚĆ SATURNOWI (SIEWCY) I NASTANIE ZNÓW ZŁOTY WIEK KIEDY ON JAKO WIELKI OGRODNIK WRÓCI DO SWEJ DAWNEJ CHWAŁY KIEDY WSZYSCY Z RODU LUDZKIEGO WALCZYLI U JEGO BOKU W TYTANOMACHII. NAD ŚWIATEM ZAPANUJE POKÓJ ,SZCZĘŚLIWOŚĆ ,BEZTROSKA I PRZYJDĄ NIEWINNI O KTÓRYCH ŚPIEWA RYSZARD RIEDEL. CZCIMY WOLNOŚĆ I ODSUNĄĆ CHCEMY TAJEMNICZE KRĘGI WŁADZY SPISKUJĄCE PRZECIWKO LUDZIOM ZA CYCERONEM POWIEMY ŻE

„ŻYDZI SĄ WROGAMI RODZAJU LUDZKIEGO”

. ZŁE DRZEWO TRZEBA ŚCIĄĆ GDYŻ TYLKO ZŁE OWOCE WYDA A LISTKI MŁODE PRZESADZIĆ. ODEJDŹ WIĘC PRECZ BUTNY NARODZIE ŻYDOWSKI GDYŻ ŚWIAT NIE JEST TWÓJ A NARODY INNE NIE BĘDĄ CI SŁUŻYĆ. BANKI TWE BĘDĄ NASZYMI I TO FILOZOFOWIE USTALĄ ZASADY EKONOMII BY BYŁY ZDROWE OPARTE NA WOLNYM RYNKU ,LIBERALNE W DOBRYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU. I TO MY WŁAŚNIE NAKARMIMY ŚWIAT ,UGASIMY GŁÓD AFRYKI , UWOLNIMY AMERYKĘ PRZED SZALEŃCAMI KTÓRZY SZERZĄ ZNIEWOLENIE ,WOJNY . PRZED NAMI UGNIE SIĘ ŚWIAT ARABSKII GDYŻ FILOZOFOWIE ZE WSChODU NASI BRACIA USTALĄ LEPSZE ZASADY WOLNE OD FANATYZMU ,NIENAWIŚCI I ZABOBONU. WSCHÓD I ZACHÓD BĘDZIE MIAŁ WSPÓLNE CELE NIE WUJEK SAM ,NIE UNIA EUROPEJSKA ,NIE ROSJA I CI KTÓRZY CHCĄ WOJNY . OGŁOSIĆ WIĘC NALEŻY REWOLUCJE FILOZOFOKRATYCZNĄ JAKO REALNĄ ALTERNATYWĘ NA GŁUPOTĘ DEMOKRACJII I ŻER MIĘDZYNARODOWEGO ŻYDOWSTWA. ODBIERZEMY IM ICH MEDIA KTÓRE W NASZYCH RĘKACH BĘDĄ SZERZYĆ KULTURĘ WYSOKĄ ,OŚWIATĘ , KSZTAŁTOWAĆ WRAŻLIWOŚĆ TŁUMÓW JAKO GŁĘBOKI POWRÓT DO CZASÓW WOLNOŚCI I ROCK N ROLLA . HIPISI ,PUNKI ,SKINHEADZI ,ROCK N ROLLOWCY ,NARKOMANI ,ARTYŚCI ,POECI BĘDĄ DLA LUDZI PRZYKŁĄDEM WOLNOŚCI. CHCEMY RÓŻNORODNOŚCI ALE CHCEMY BY NASZE DZIECI UCZYŁY SIĘ ŁACINY I GREKI ,CZYTAŁY HOMERA ,PLATONA ,LUKRECJUSZA, SENEKĘ,AJSCHYLOSA ,ARYSTOFANESA ,SOFOKLESA ,KATULLUSA ,CYCERONA,PINDARA ,PLUTARCHA, SAFONY,LUKIANA,OWIDIUSZA ,HEZJODA, PITAGORASA,DIOGENESA LAERTIOSA,TACYTA ,SWETONIUSZA, WERGILIUSZA,PARMENIDESA,ANAKSYMANDRA,ANAKSYMENESA,PLINIUSZA znały jońską szkołę filozofi ,eleatów i nauki epikura ,cyników ,Diogenesa z Synopy,Arystypa ,stoików ,hedonistów ,sofistów ,GORGIASZA i wielu innych którzy odchodzą w niepamięć. SZALEŃSTWEM JEST ŻE O NICH NIE UCZYMY. DLATEGO TEŻ TYLKO FILOZOFOWIE GRECKO RZYMSCY BĘDĄ NOBILITOWANI DO PRZYJĘCIA NACZELNEJ POZYCJI ,FUNKCJII I ROLI W PAŃSTWACH I NA ŚWIECIE. PRAWDZIWI SYNOWIE RZYMU BĘDĄ NAM PRZEWODZIĆ A NIE WYZNAWCY KRZYŻA – SYMBOLU KTÓRY OZNACZAŁ ŚMIERĆ WSZYSTKIEGO CO ANTYCZNE ,KŁAMSTWO SPORZĄDZONE PRZEZ GRUPĘ KUGLARZY KTÓRZY RZĄGLOWALI SŁOWEM I BAWILI SIĘ W MIŁE PÓŁ SŁÓWKA O MIŁOŚCI ,TAKŻE DO BLIŹNIEGO CO STANOWIŁO ICH MASKĘ. CHRZEŚCIJAN WIĘC NAWRACAMY I POUCZAMY BY WESZLI NA DROGĘ STAROŻYTNYCH MĘDRCÓW ,STAROŻYTNEJ CNOTY ,KLASYCZNEGO PIĘKNA KTÓREMU OBCE SĄ POTWORNOŚCI SPOŻYWANIA CIAŁA LUDZKIEGO I PICIA KRWI NA CZYJĄŚ PAMIĄTKĘ. CHODŹCIE Z NAMI

Nowożytni język i jego zasób stawiali przed sobą jako pewien imperatyw ,jako cel myślenia podczas gdy starożytni język traktowali tylko i wyłącznie jako narzędzie służące myśleniu ergo myślenie nie polega na czymś trudnym zwłaszcza w sensie językowym ,semantycznym etc tylko jest proste ,logiczne ,jasne ,czyste ,nastawione na upraszczanie ,dążenie do tzw prostoty ( JEDNEJ Z INTELEKTUALNYCH CNÓT STAROŻYTNYCH ).

CZASY POPULARNE (OBRAZEK Z TRYUMFU W RZYMIE)

NARODZINY NOWEGO CZŁOWIEKA

SANEPID I WYPALANIE ZIEMI WOKÓŁ PRÓCHNA SPLEŚNIAŁEGO CRUCYFIXU

NARODZINY NOWEJ RELIGII

KONIECZNOŚĆ DELEGALIZACJII CHRZEŚCIJAŃSTWA

chuje…małe,wielkie

kościelne

modlą się za ciebie

chcą za ciebie żyć

Ja chrześcijan lubię

w cyrku w soboty oglądać

gdy ich dzień ostatni

w szponach i w matni

Tak się należy im

za ich niecny czyn

pozorne zbawienie

pyszność niech ich cierpi

przed prawdziwym rzymianinem

paść muszą na ziemię

i oddać swą nadzieję

na nagrody ich

śmierć im może dać

zapłatę dość uczciwą

jak dla dobrych bydląt

wody łyk

nie myliłeś się Cezarze

że to ich zaboli

gdy złożymy ich w darze

na ofiarę Junony

Bogowie patrzą na nas dzisiaj

ku chwale całej Romy

jak umiera starzec

na krzyżu wisząc goły

nazwany apostołem

tej dziwnej religii

gdzie ludzie żywi

tracą swe piękno

kiedy jeszcze byli

w zgodzie z naturą

nim stali się źli

stanowili jedność

po czym w ich krwi

biło tętno

Marek Katon gdy żył

cnotę pochwalił

co im szkodzi wszystko ?

co im było tak wielkim ?

jeden człowiek Christos

co miał dać bosym stopom

wonne olejki

Dzisiaj rzym ,wczoraj grecja

pod ziemię się zapada

Lecz Marka Aureliusza syn

pomści tych co JEZUS zszargał

jakąś tam biblią

co jest warta mniej

niż płócienna szata

niż popiołu garstka

tyle ważą kłamstwa

za którymi gonić

mężom nie wypada

którym zawsze jedna świeci prawda

ta…co dla Sokratesa

prosta jest i jasna

nie religii cienie

mętnej chrystusowej

przynoszącej zawiść

na grecką filozofię

naszą piękną szkołę

którą ta nędzna wiara

KRZYŻEM CHCIAŁA OBDARZYĆ

pod którym by nadzy

w umyśle swym ciemni

przychodziły tłuszcze

rządne by je zbawić

jednym pustym słowem

Amen!

A mieli mieć wieńce

ci co są Herosami

mieli się spotkać

i złotego wieku

Saturna czasy wspominać

Przyjść tu ci mają co są Hellenami

jak następna wiosna

co ją czeka padół nasz ziemski

jak nasz święty BACHUS

zjawi się znów i Demetre

siejąc nam to co sam Bóg

zesłał by nowych plonów

czekać

karmę rodząc która da

życie najprawdziwsze

w którym oczy

młode się otworzą

których nigdy łza już nie nakarmi

przyjdą na ten świat

ludzie dawni

zatoczą koło całe dzieje

wróci Kronos

nasz wszechwładny

Tak będzie ziemia chłonąć

wielki deszcz co nim przyjdzie

przyjdzie wpierw zapłonąć

ogień Heraklitejski

gdzie ten krzyż najświętszy

miał być wbity w łono

matki naszej ziemi

Od niego nas trzeba zbawić

Przed nim swe dzieci chroniąc

śmiało stanąć z pochodnią

pierś swą dziś wypiąć i czoło

bo mieli już nas oni zbawiać

czas już z tym skończyć

co wyrosło wokół krzyża

pleśn jego zakrywając

wypielać ? Na ziemi ?

z której nic nie zostało ?

deski tej zgniłej niewinny dotyk

obrzydza już same oczy

OGRODNIKA NASZEGO WIELKIEGO

trzeba by płomienia DELFICKIEGO

by mógł chłonąć coś tak cuchnącego

w oparach nieskażonej PYTII.

Dalej więc prośmy wyrocznię

o bogów samych zbawienie

PRZYJDZIE WIĘC ON potem BACHUS

z plejadą swą wróci na ziemię

taniec dawny satyrowy

będzie w nim ukryty śmiech

szaleństwa kropla pierwsza

dla tych co chcą być zdrowi

Saturn zaś ziarno zasieję

i nadejdzie dzień

NIE BĘDZIE ŚWIĘTA W NIEDZIELĘ

NIE BĘDZIE DZWONU W KOŚCIELE

KŁAMSTWO TO BĘDZIE CZYMŚ ZABRONIONYM

które dziś sieją bezkarnie

nie można im na nie pozwolić

ZAKRYJE SIĘ TA ZIEMIA CIENIEM

GDZIE KRZYŻ BYŁ SPLEŚNIAŁY

JAŁOWA STRASZNIE ,WYPALONA

WINNA BYĆ LAT SETKI SUSZONA

BO ODÓR JEJ BAGIEN LEPKICH

PRZYNIÓSŁ wraz z nią bakterie

poczet gadów których nieznały dzieje

robactwu toczącemu pleśń i próchno

CO SPŁONĄĆ WINNY

NIE NALEŻY SIĘ NAWET WSPOMNIENIE

LEPIEJ BY NIGDY SŁOŃCA NIE UJŻAŁ

TEN PIĘKNY TEREN

BRONIĆ TRZEBA RODZAJ CZŁOWIEKA

przed chrześcijaństwa jadem

zabronić im spotkań I Nie CZEKAĆ

AŻ ZNÓW ZBIORĄ SIĘ GDZIEŚ

KARAĆ ICH NALEŻY SROGO

że wychodzą na słońca promienie

LECZYĆ CZY WYCINAĆ TEN RAK ?

NIm\PRZEJDZIE TAM GDZIE ZDROWIE ?

GDZIE ŻYCIE NAM JEDNO ZOSTĄŁO ?

miejsc dla nich nigdzie być nie może

zaraza ta straszna

świata tego szkoda

tłumy ich jak szarańcza idą

JEDNEGO MARTWEGO JEZUSA

winno się zkremować

NIECH WPADNĄ WRESZCIE JEGO RESZTKI DO SŁONEGO MORZA

NALEŻY WIĘC POSTAWIĆ KAMIEŃ WEGIELNY

TAM GDZIE ZBURZONO KATEDRĘ

ŁASKĘ MIEĆ TRZEBA NAD POGANAMI

KRZYŻ ZDELEGALIZOWAĆ

KARĘ MA PŁACIĆ KTO KŁAMSTWO SZERZY

DLA KTÓREGO OPŁATEK LICHY

JEST CZYMŚ WIELKIM

KTO Z PAMIĘCI ODMAWIA MODLITWY

TEMU ODEBRAĆ PRAWA

AŻ ODCZUJE ŻE BYŁ CHORY

I TAK WALCZYĆ TRZEBA ŻEBY WROGA UPODLIĆ

GDYŻ JEGO WROGOŚĆ WYRZĄDZI SZKODY

MUSIMY WIĘC ICH POLICZYĆ

I PRZECIWKO NIM SIĘ POŁĄCZYĆ

JEŚLI ICH MAŁO

KARY DLA NICH MNIEJSZE

TU SPRYT PANUJE WOKÓŁ

TU UDAJĄ ŻE MAJĄ SZCZERE SERCE

KŁAMSTWEM SIĘ DZIŚ ŻYWIĄ

SĄ MU ODDANI

by na ludzkim czole

odbić słowa magii

gdzie miały być więzienia

O JEZUSIE

Jezus był zwykłym człowiekiem ulegającym pokusom . Nie gardził drogim winem ani pięknymi kobietami ani zbytkiem ,perskimi dywanami ,oliwkami ,drogimi olejkami ,złotem. Zapewne nieraz rządziła nim chciwość ,rządza władzy ,megalomania ,chęć zostania KRÓLEM ŻYDOWSKIM .Lubiał więc żyć iście po królewsku. Przyjemności zmysłowe nie miały przed nim tajemnic , mógł brać udział w orgiach które odbywały się grupowo I TO TAKŻE BY ICH BARDZIEJ ZJEDNOCZYĆ . Mogli też brać udział w zamachach ,spiskach ,kradzieżach ,gwałtach i rozbojach o czym nigdy się nie dowiemy. Lecz wiadomo że tacy byli żydzi występni i krnąbrni. Dlaczego więc dla Jezusa i jego uczniów mamy robić wyjątek ? Sami oni o sobie przecież napisali najlepiej jak mogli by się w lepszym świetle postawić i wybielić . Sami o sobie nie mogli napisać niczego złego dlatego historia Jezusa jest tak bardzo zidealizowana ,pełna cudów ,magii i tanich chwytów. JEZUS PROWADZIŁ INTERESY i miał plan na życie inni słuchali się i podziwiali . Weszli na szczyty popularności niczym mały ruchomy cyrk kiedy SZTUKMISTRZ pokazuje swoje sztuczki ,może też przekupując jednych by drudzy mogli uwierzyć. Namalowano sceny w których ludzie podziwiają go i wielbią matki oddają mu swe córki ,piękne dziewczyny myją olejkiem ,kupcy dają jadła i najlepszego wina . ON GARDZIŁ ZŁOTEM ON był tak bogaty i wpływowy że chciał rządzić państwem ,chciał stać się jakimś tam SALOMONEM. A żadna starożytna szkoła go nie znała ,niewiadomo gdzie pobierał nauki ,pewnie tylko u rabinów a ci nauczyli go tyle co wie pierwszy lepszy. Nie wiemy nic o czytającym jezusie ,studiującym jezusie ,ćwiczącym się jezusie . WIEMY TYLKO O TYM KTÓRY DOZNAŁ WIZJII ,HALUCYNACJII ,który miał omamy że rozmawia z bogiem KLASYCZNY PRZYKŁAD SCHIZOFRENII. CUDA JEGO BYŁY ZMYŚLONE PRZEZ JEGO UCZNIÓW I NIKT POWAŻNY ICH NIE MOŻE POTWIERDZIĆ ANI CHODZENIA PO WODZIE ANI WSKRZESZANIA UMARŁYCH ,ANI PRZYWRACANIA WZROKU ŚLEPYM ,ANI WSTANIA Z WŁASNEGO GROBU . Są one oparte na plotkach na nic nie znaczących świadkach na nikim ważnym , żadnych poważnych analiz same bajki. Jego śmierć na krzyżu była jedną z wielu gdzie ginęli także lepsi od niego ludzie którzy może nie byli nawet żydami. Sam on jednak poniósł śmierć z rąk prawdziwych rzymian ,co prawda męczeńską ale zgodną z prawem i został kulturalnie z tego krzyża zdjęty i pochowany zgodnie z miejscowym zwyczajem. Tak wrogiej rzymowi religii nitk inny jak Jezus nie wymyślił jeśli nie jest ona dziełem żydostwa ogólnie skupionego wokół niego czy dalej. Wszak tylko żydzi chyba byli zdolni do takiego bezeceństwa które godzi w cnoty rzymskie. Spisek który się wokół jezusa i jego nauk dokonał pogrzebał NASZĄ GRECKO RZYMSKĄ CYWILIZACJĘ dające kres temu co prawdziwe ,dobre i piękne. WIARA JEZUSOWA to koniec wszystkiemu co uczciwe , to cios wymierzony w duszę ludzką , to zamach na wolność.

PERIPTEROS w surowym stylu doryckim na cześć CONCORDII – bogini zgody i harmonii w Agrygencie na płd Sycylii (połowa V w p.n.e). Setki tysiące z nich zostało zburzone przez chrześcijańskich najźdźców jak i wiele innych rodzajów starożytnych budowli ,łaźni rzymskich TERM , pomników (W SAMYCH DELFACH BYŁY ICH TYSIĄCE które wyszły spod dłuta znakomitych rzeźbiarzy Polikteta ,Myrona ,Fidiasza i dziesiątek innych ) DLA UJRZENIA MIARY ZNISZCZEŃ WYSTARCZY WSPOMNIEĆ ŻE ANI JEDEN HIPODROM nie ostał się prócz tego w arabii.

„Dla uczczenia wykorzenienia chrześcijańskiego zabobonu”

niech to motto wyryte na pomniku na polecenie cesarza DIOKLECJANA po uprzedniej nieszczęśliwie nieudanej próbue spalenie wszystkich egze###mplarzy (tfu) świetych ksiąg chrześcijan i zburzeniu ich domów modlitwy #######PRZYŚWIECA TEJ STRONIE

GAJUSZ AURELIUSZ VALERIUS DIOKLECJAN AUGUST (245–311 n.e) – syn Jowisza ,ostatni cesarz świętego cesarstwa rzymskiego próbujący się skutecznie przecwistawić chrześcijańskiej wierze niszczącej RZYM – jego cnoty ,obyczaje ,tradycje ,kulturę ,język ,religię słowem CAŁY ŚWIAT ANTYCZNY PRZED KTÓRYM POCHYLAM CZOŁO i mówię

-CHWAŁA CI BOSKI DIOKLECIANUSIE ! CHWAŁA NA WIEKI TOBIE I TYM KTÓRZY PAMIĘTAJĄ DAWNY OBYCZAJ I RZYMSKIE CNOTY. TY CHCIAŁEŚ TEGO CO DZIŚ JEST MARZENIEM NAS KTÓRZY PAMIĘTAJĄ KTO CHCIAŁ POŁOŻYĆ RĘKĘ NA NASZEJ OJCZYŹNIE . KIM BYŁA TA ZDRADZIECKA POSTAĆ WYCHYLAJĄCA SIĘ ZZA KRZYŻA…SPISKUJĄCY ,tajemniczy ,wrodzy ,SKAŻENI KAZIRODCZYM ZWYCZAJEM ,KŁAMSTWEM I KANIBALIZMEM (co potwierdzają rzymscy historycy)nam LUDZIOM WOLNYM W SWEJ MYŚLI KTÓRA NIE JEST ZNIEWOLONA PRZEZ FAŁSZYWĄ WIARĘ ŻYDOWSKĄ W ŻYDOWSKIEGO BOŻKA JAHWE (SRAHWE !) .NAM GÓROWAŁ KRONION KTÓRY ITALII PRZYNIÓSŁ WIEK ZŁOTY I CAŁEJ LUDZKOŚCI NIEZNAJĄCEJ WTEDY WOJNY ,kiedy bydło nie znało pługa A LUDZIE ULEPIENI PRZEZ PROMETEJA ,ULEPIENI Z MATKI ZIEMI ŻYLI W ZGODZIE ZE SOBĄ I Z BOGAMI. ICH ZGŁADZIŁ ZEUS ZSYŁAJĄC POTOP W CZASACH DEUKALIONA. TEGO URATOWAŁ BOSKI TYTAN PROMETEJ STARSZY OD BOGÓW OLIMPIJSKICH. PO CZYM Z RĄK DEUKALIONOWYCH NASTAŁO ZIEMSKIE PLEMIĘ LUDZI Z KAMIENIA którymi rzucał za siebie wraz z swą żoną PYRRĄ. CI KTÓRZY PAMIĘTALI ZŁOTY WIEK JAK PROMETEUSZ NASZ OJCIEC KOCHALI PRAWDZIWIE RASĘ LUDZKĄ WBREW TYM KTÓRZY BYLI Z ZEUSEM. WRÓC SATURNIE I BŁOGOSŁAW JESZCZE RAZ ROMIE !


https://www.bing.com/images/search?q=dioklecjan&view=detailv2&&id=C4C4A52EC6F3374A275C667D9D9D59F42A098EBF&selectedIndex=3&ccid=Bv94HaCR&simid=608014559282594995&thid=OIP.M06ff781da09181ab00ba

e0ae53aca6e0o1

 

A omnismoriar1

Przećpałem pół życia tworząc ,filozofując i poznając antyk 72 1090 2590 0000 0001 2286 6079

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *