REFORMY MILCZARSKIEGO VON NERONA II AENOBARBUSA AUGUSTA GERMANICUSA WENEDIANA SATURNINA PONTIFEXA MAXIMUSA

REFORMY MILCZARSKIEGO VON NERONA II AENOBARBUSA AUGUSTA GERMANICUSA WENEDIANA SATURNINA PONTIFEXA MAXIMUSA   MÓJ PLAN RATOWANIA KRAJU   ….KU CHWALE GRECJII I RZYMU…   Społem wymaga restrukturyzacjii . Jeden prezes musi być na całą Polskę. I jedna polityka oparta na równym podziale środków we wszystkich jednostkach z priorytetem na najbardziej zasilanie upadłych już i reanimowanie […]

raport nr 4 wnioski Mikołaja ,Socjologia Narodowa ,teka dla pani Pałaś ,papierki dla Dudy

RAPORT nr 4 naczelnik Milczarski von Pekin nr 1 czyli cudowna melina 8 August 2017 do kancelarii prezydenta ministra zdrowia oraz powołanie nowego ministra edukacji Wnioskuje o przyznanie teki ministra edukacjii pani polonistce mgr Irenie Pałaś z Radzymina obecnie Chicago i przyznanie jej od ambasadora chicago oficjalnego tytułu i wypłacenie honorarium w wysokości 10 tys […]

LIST DO ONR 1

docent kossecki ,Leszek Bubel ,docent Kossecki , Dmowski ,Piłsudski ,Adolf Hitler ,Maciej Giertych ,Platon ,Demokryt ,Arystoteles ,Ajschylos ,Sofokles ,Marek Aureliusz ,Neron ,Marek Tuliusz Cyceron ,Horacy ,Lukrecjusz ,Arystofanes ,Tacyt ,Swetoniusz, Florus,Dioklecjan,Teofrast,Pindar,Seneka ,Owidiusz ,Demostenes ,Perykles ,Solon ,Sokrates ,Plutarch,Epikur ,Katon starszy ,Pitagoras ,stoicy ,cynicy ,sokratycy ,neoplatonicy ,epikurejczycy ,hedoniści, przyrodnicy -presokratycy ,eklektycy . Mogę wam jeszcze opowiedzieć coś o […]