AD PRS84

CHODŹCIE DO NAS SCHIZOFRENICY !! ORGANIZUJEMY PKS84 Polski Kościół schizofreników. Na razie zbieramy się w jedną całość na facebooku. Masz zdiagnozowaną schizofrenię ?? To dołącz do nas. Chcemy walczyć o lepszy byt ,status , o większy socjal , o prywatność . Będziemy wyciągać ludzi z psychiatryków na mocy prawa . Będziemy walczyć o lepsze prawa i […]