PIERWSZY MANIFEST REWOLUCJII FILOZOFOKRATYCZNEJ

PIERWSZY MANIFEST REWOLUCJII FILOZOFOKRATYCZNEJ rewolucja filozofokratyczna winna nastąpić by zmienić bieg dziejów świata zachodniego i wschodu. Winniśmy my filozofowie orzez jednogłośnie konieczność zdania całej władzy z ręki polityków w ręce filozofów starożytnych. Bo chcemy nawiązać do antyku – GRECJII NASZEJ KOLEBKII i do wchodu indii ,buddyzmu i ich filozofii. Będziemy wspólnie ze wschodem rządzić i […]

raport nr 4

RAPORT nr 4 naczelnik Milczarski von Pekin nr 1 czyli cudowna melina 8 August 2017 do kancelarii prezydenta ministra zdrowia oraz powołanie nowego ministra edukacji Wnioskuje o przyznanie teki ministra edukacjii pani polonistce mgr Irenie Pałaś z Radzymina obecnie Chicago i przyznanie jej od ambasadora chicago oficjalnego tytułu i wypłacenie honorarium w wysokości 10 tys […]

raport nr 3

RAPORT NR 3 (do pana Stasia) PSG NR 3 7 August 2017 (nie kasować ,nie ingerować ,kopię są robione na wszystkich kontynentach ,idziemy z tym koksem jak Generał Ernest Rommel czyli lis pustyni z Africa Corps i ja jestem tygrys z Samowolki.Baczność !) Czy chce pan wejść ze mną w interes? Planuje założenie firmy jako inwalida […]